pondelok 26. júla 2010

1903 - Dom lekárnika Mannheima

1903 - varianta č.1
 1908 - varianta č.2
 
Pohľad na ojedinelý poschodový dom lekárnika Jána Mannheima, v ktorom sa nachádzala aj lekáreň K Salvatorovi. Podobné dvojpodlažné budovy, dole obchody, hore byty, sa v Seredi začali opäť stavať až po roku 1990.

1915 - Mlyny na Váhu


Koncom 19. storočia pracovalo na Váhu v úseku Šúrovce - Sereď - Dolná Streda 59 lodných mlynov. Ich počet s rozvojom parných, neskôr motorových a elektrických mlynov postupne klesal. Na obrázku z roku 1915 vidíme na brehu pri konci Novomestkej ulice v Seredi pracovať dva mlyny. V pozadí vidno cestný oblúkový most. Fotografia je kolorovaná farebnou litografickou dotlačou, na ktorej sú prikleslené secesné obláčiky.

1910

Pohľad na kaštieľ , starý drevenný most cez Váh a Mydlársku ulicu na pohľadnici prešlej v roku 1915.

Doklady poštovnej histórie


1906 - Doporučený list od právnika Dr. Jozefa Havasa . Uhorská, zúbkovaná R-nálepka. 
Na zadnej strane zálepky advokáta a príchodzia pečiatka Trnava


1896 - Korešpondenčný, predtlačený lístok s chybotlačou (obtlač na zadnej strane). 
Tlačil Szold Jakab – Hlohovec.


1884 - Ústrižok poštovej peňažnej poukážky (šek) , s vyznačením ceny tlačiva. 
„Ára fél krajczár“ – Cena ½ krajciar


1895 - Ústrižok poštovej peňažnej poukážky (šek), 
 s pečiatkou notariátu.
Szered-mezöváros jegyzöségének pecsétje – Pečiatka notariátu mesta Sereď
 

1903 - Doručenka na úradné zásielky. Tieto zásielky boli od poštovného oslobodené. 
Veľká modrá pečiatka s erbom – „Podžupan bratislavskej župy. Zásielka bola zaslaná do obce Horný Čepeň – Felsöcsöpöny ( dnes časť Serede )


1914 - Doručenka na úradné zásielky. Tieto zásielky boli od poštovného oslobodené. 
Veľká modrá pečiatka s erbom – „Podžupan bratislavskej župy“ . Príjemca je prednosta mesta Sereď

Obálky doručené do Seredi v roku 1871. Ich príjemca bol Maximilian Klug.
Obálky boli vyrobené v rokoch 1863 - 1867. Obsahujú vodoznak „BRIEF – COUVERTS“ , ktorý je umiestnený diagonálne cez obálku. Jeho dĺžka je 520 mm a opakuje sa každých 50 mm. Výška písma 25mm, typ antikva. Na jednu obálku sa pri výrobe dostalo max. 4-5 písmen.
 


Firemný korešpondenčný lístok z roku 1938


Firemný korešpondený lístok z roku 1926


Korešpondenčný lístok s prítlačou z roku 1996
 
                    
1928 - Obálka firmy Moritz Friedländer & Sohn
Sered ( Slovensko ).

      
       Poštové pečiatky
1915 - SZERED
1920 - SERED nad VÁHOM
1933 - SERED

1899 - Trhové námestie

Pohľad na Trhové námestie od lipovej aleje v roku 1899. Na námestí dominoval ojedinelý poschodový dom lekárnika Jána Mannheima ( úplne vpravo ). Pred ním v tieni stromov je ukrytá obecná studňa.
Ten istý pohľad, ale z roku 1950. Pod kostolom vidno prízemnú budovu známej reštaurácie Slovan, ktorú postavil v roku 1907 hostinský Leopold Sonnenfeld. Nízky dom vedľa lekárne zvýšili a dnes ho poznáme ako starú drogériu. Nad studňu postavili plechovú búdku.

1920 - Mydlárska ulica


Vpravo na začiatku Mydlárskej ulice (dnes ulica SNP) stávala do 2. svetovej vojny známa murárska krčma Gipsík. Oproti nej bolo železiarstvo Jozef Weisz a syn. Táto budova (druhá na ľavej strane) z konca 19. storočia bola zbúraná okolo roku 2005. Zbúraná bola aj prvá budova na ľavej strane v roku 19?? a na jej mieste vyrástla v roku 2008? obchodno-obytná budova. Na pravej strane boli v osemdesiatych rokoch pri rozširovaní cesty zburané prízemné budovy až po poschodový Škapov dom. Dnes je v týchto miestach parkovisko.

1928 - Oblúkový most Sereď

kolorovaná pohľadnica prešlá poštou v roku 1928
 fotopohľadnica prešlá poštou v roku 1930

 Štvorpoľový oceľový most z priehradových prostých nosníkov s parabolickým horným pásom, spájajúci Sereď so Šintavou bol postavený v rokoch 1911 - 1912 firmou Bélu Zsigmondyho, inžiniera z Budapešti. Firma vyhrala verejnú súťaž na túto stavbu spomedzi 8 firiem, ktoré zaslali svoje návrhy. Konštrukcia mostu bola vyhotovená v Pešti v továrni Lipták a spol. Žiaľ, most vydržal len do roku 1945, kedy ho 1. apríla asi 3. hodine ráno vyhodili do vzduchu  ustupujúce nemecké vojská. Keby bol zostal zachovaný, patril by medzi technické pamiatky. Bol prvým zo série parabolických mostov, ktoré boli vyprojektované v Uhorsku.Oblúkový most

1915 - varianta č.1
 1918 - varianta č.2
 1919 - varianta č.3
1920 - varianta č.4

Mestký dom

191? - varianta č. 1
192? - varianta č.2

1932 - Obecný dom a Legionár

Dňa 30. júna 1929 bola pred obecným domom na pamiatku padlých v bojoch na ochranu hraníc Slovenska v roku 1919  odhalená socha Legionára. Pieskovcová socha autorov Pospíšila a Ihriského bola s podstavcom vysoká 6 metrov. Legionár bol tridsať rokov, od roku 1929 do roku 1959, dominantou Námestia republiky ( bývalého Hlavného námestia ) a dával Seredi jedinečný ráz.  V roku 1959 bol pomník komunistami z ideologických dôvodov odstránený a odvtedy je stratený. Pomník so sochou "Legionára'' mal na podstavci vysekaný text:

Padlým hrdinom pri obrane Slovenska r. 1919
"Nazpät cesta nemožná, napred sa ísť musí"
Ľ. Štúr

Postavila Slovenská liga 145. zbor Slovenskej ligy v Seredi.

1950 - Námestie republiky

Pohľad z veže kostola

1930 - Hlavná ulica

Hlavná ulica v roku 1930.
Pohľad na Hlavnú ulicu v roku 1936. Vľavo sa nachádza väčší prízemný neorenesančný Kleinov dom, plot pred židovskou synagógou, menší prízemný dom so židovskými obchodíkmi a pred kostolom je malý Remenárov obchodík. Vpravo od kostola vystupuje zo zástavby strecha Hotela Lichtner  ( neskôr vinárske závody ), nasleduje strecha domu obchodníka s drevom Silbersteina a veľká budova banky. Vpravo vidno poschodový Salzerov dom. Zo stavieb na obrázku dnes už existuje iba kostol a zmodernizovaný Salzerov dom.
Pohľad na rovnaké miesto okolo roku 1960. Časť židovskej synagógy z roku 1781 a menší prízemný dom museli ustúpiť povojnovej výstavbe. Na ich mieste vyrástla nová poschodová budova - škola, do ktorej začlenili aj časť synagógy. Tú v roku 1952 prestavali na telocvičňu, ktorá bola známa ako Sokolovňa. Nakoniec bola aj tá v roku 2002 zbúraná a na jej mieste postavená nová športová hala.
Rôzne listiny

Reklamný leták Franck

žreb Čs. štátnej lotérie