utorok 28. decembra 2010

1910 - Kostol sv. Jána Krstiteľa

Kostol sv. Jána Krstiteľa bol postavený v roku 1781 na vyvýšenine oproti miestu, kde dovtedy stával starý farský kostol, ktorý 2. augusta 1777 po zásahu bleskom vyhorel. Vo vnútri kostola , po stranách hlavného vstupu sa nachádzajú dva vzácne renesančné kamenné náhrobky , ktoré sú zabudované v stene kostola pod chórom, kedže v novom kostole nebola krypta. Boli sem prenesené zo starého vyhoreného kostola. Vľavo je náhrobok kastelána Šintavského hradu a udatného bojovníka Fridricha Rottenbergera, ktorý zomrel 28. júla1589. Vpravo je náhrobok neznámeho bojovníka, rytiera v zbroji pochádzajúci z prvej polovice 17. storočia. Pôvodný organ v kostole bol z roku 1784. Postavil ho Walentin Arnold z Trnavy. Súčasný organ je z roku 1946 od firmy Rieger z Krnova. Bol to prvý organ vyrobený v oslobodenej Československej republike.  
Mariánsky stĺp pochádza z roku 1736. Nápis na prednej stene podstavca prezrádza, že stĺp '' Ku cti Panny bez dedičného hriechu počatej postavili František Alchorn a Anna Mária Poschínová ''. Maďarský nápis na zadnej stene podstavca hovorí, že stĺp bol obnovený '' z obetavosti seredských veriacich '' v roku 1904. Na obnovu vtedy prispela aj seredská sporiteľňa.
Na ľavom okraji pohľadnice vidieť vežičku židovskej synagógy.

pondelok 27. decembra 2010

1921 - Hostinec Müller

 V Seredi, rušnom trhovom meste, vznikalo vždy mnoho drobných obchodov a hostincov, ktoré vydržali len krátko. Hostinec Müller bol zachytený na pohľadnici z roku 1921, stál na Čepenskej ulici.

1908 - Drevenný most

Detailný pohľad na drevenný most na pohľadnici z roku 1908. Predsunuté šikmé konštrukcie mali za úlohu chrániť most pred plávajúcimi ľadovými kryhami. Vľavo vidno vežu seredského kostola, v pozadí stromy zámockého parku. Drevenný most bol v roku 1912 nahradený novým, oceľovým, stojacim poniže, bližšie k mestu. Posledné dubové koly z pilierov starého mosta vyťahovali obyvatelia Šintavy pri nízkej hladine rieky z dna ešte v roku 1985.

193? - Sereď

pondelok 20. decembra 2010

1920 - Hlavná ulica

Na obrázku je zachytené Hlavné námestie (dnes Námestie republiky) a severná časť Hlavnej ulice (dnes ulice M.R.Štefánika) v prvej polovici dvadsiatych rokov 20. storočia. Vľavo je hotel Frištacký, pred ktorým čakajú koče na zákazníkov. Nasleduje Paulovičov dom, židovská škola a Obecný dom. Fotograf stál pred hotelom Lichtner.

1926 - Frommerová parná píla

Na obrázku z roku 1921 je zachytená vila - najkrajšia secesná stavba v Seredi, ktorá slúžila ako administratívno-obytná budova píly s názvom Frommerová parna píla a dorábanie drevenej vlny, v strede je vidieť komín a vľavo časť píly. Úplne na ľavom okraji pohľadnice je vidieť časť oblúka starého železného oblúkového mosta. Neskôr píla aj vila patrila Ing. M. Szomolányimu a nakoniec Okresnému priemyselnému kombinátu v Seredi. Budovu a pílu zbúrali pri výstavbe dnešného mosta v päťdesiatych rokoch 20. storočia. Vo svojej dobe musel píle robiť dobrú reklamu drevený plot a brány do vily i do píly, ktoré vytvorili tesári s remeselným fortieľom a výtvarným cítením, zamestaní u Frommera. Na balkóne stojí hrdý majiteľ vily a podniku Oskar Frommer.

1934 - Sereď

1934 - varianta č.1
1948 - varianta č.2
Pohľadnica prešlá poštou v roku 1948 je montážou šiestich starších obrázkov, ktoré už boli vydané na pohľadnici v prvej polovici tridsiatych rokov 20. storočia.

1931 - Hlavná ulica

Pohľad na južnú časť Hlavnej ulice (dnes ul. M. R. Štefánika) na konci dvadsiatych rokov 20. storočia. V pozadí, tam, kde sa stráca cesta, je vidieť časť budovy Obecného domu a fary. Zo zástavby oproti nim výrazne vystupuje Hotel Lichtner ( neskôr Staré vinárske závody ). Poschodová budova vpravo od kostolnej veže je Rúžikov dom, (dnes tam stojí pobočka Slovenskej sporiteľne, a.s.), ďalej Alexander Krakaver, sklo - porcelán. Potom hostinec Ďurica, pred ním benzínová pumpa, vedľa Tejfléssy, a napokon mäsiarstvo Jána Luloviča ( Vlastná výroba mäsových konzerv ). Pretože nedláždená cesta musela byť udržiavaná, od chodníka ju oddeľovali kopy drveného kameňa pripraveného na vypĺňanie jám.

piatok 3. decembra 2010

1938 - Lodný mlyn

Pohľad zo šintavskej strany na Pižurného mlyn. V pozadí vidno cestný oblúkový most. Nad ním vľavo vytŕča komín cukrovaru a napravo komín Frommerovej parnej píly. Pod mostom vidieť 5 lodných mlynov. Biela budova nad nimi je pôvodne vodný pobrežný Quittnerov valcový mlyn, ktorý v roku 1917 prestavali na motorový pohon. Pracoval na konci Garbiarskej ulice.