nedeľa 22. mája 2011

1912 - Drevenný most


Pohľad na starý drevenný most cez Váh spájajúci Sereď a Šintavu v miestach kde je dnes vojenský brod. Most stával v týchto miestach niekoľko storočí, pričom bol takmer každoročne v zime poškodený ľadochodom a v lete povodňami. Potom býval niekoľko týždňov neprejazdný a na prejazd na druhú stranu sa používala plť. Panstvo malo z mostného cla (mýta) v roku 1809 ročný príjem 3200 zlatých, ale výdavky na opravu mosta prevyšovali príjem. Preto sa panstvo usilovalo odovzdať údržbu mosta stolici (župe). 
8. mája 1905 bol za prítomnosti poslanca Michala Esterházyho starý drevenný most cez Váh odovzdaný Uhorskému štátu. Majiteľ seredského panstva, knieža D 'Alsace dostal od štátu náhradu 100 000 korún. V ten deň sa prestalo na moste vyberať mýto. V rokoch 1911 - 1912 bol  firmou Bélu Zsigmondyho, inžiniera z Budapešt drevenný most nahradený novým oceľovým oblúkovým mostom , postaveným asi o 350 metrov nižšie, bližšie k mestu. Posledné dubové koly z pilierov starého mosta vyťahovali obyvatelia Šintavy pri nízkej hladine rieky z dna ešte v roku 1985.
Na obrázku pod stromami vidíme v drevennej ohrádke sochu svätého Jána Nepomuckého. Socha sa na tomto mieste spomína už v 18. storočí. Svätec je tu postavený ako patrón mlynárov, pltníkov a ochranca pred povodňou. Dnes socha stojí na vyvýšenine - na rampe bývalého oblúkoveho oceľového mosta, pri bráne do areálu reštaurácie „Raketa“ . Dal ju sem premiestniť Ján Godály z manželkou v roku 1923 z opustenej lokality Starý most.

streda 18. mája 2011

1912 - Lipová aleja - promenáda

Lipová aleja tzv. promenáda zriadená okrášľovacím spolkom na začiatku 20. storočia na okraji Trhového námestia. V pozadí medzi stromami sa ukrýva brána do zámockého parku. Úplne vpravo vidno domček mestkej vážnice. Cesta vedie na most cez Váh. 
Lipová aleja sa v druhej polovici storočia stala súčasťou tzv. malého parku. Domy boli zbúrané a na ich mieste dnes stojí obchodný dom a autobusová stanica.

pondelok 16. mája 2011

1912 - Železničná stanica Sereď

1912 - Židovský kúpeľ

1912 - Rímskokatolícka škola

V máji 1879 sa začalo za bohatej podpory miestnej zemepánky Angeliky knažnej Alsace 
d' Hennin v sume 5000 florénov s výstavbou novej školskej budovy. Dokončená bola ešte v októbri toho istého roku. Patrila k reprezentatívnym budovám mesta a dobová tlač o nej napísala, že sa podobá na mestký palác. Bola to poschodová budova z pálenej tehly zastrešená škridlou, ktorej prízemie tvorili tri izby, kuchyňa a komora organistu učiteľa, ďalej dve menšie učiteľské a jedna školníkova izba. Na poschodí boli tri učebne a jedna malá učiteľská miestnosť. K tejto školskej budove sa pripájala stará škola s dvoma učebňami, komorou a kantorovou izbou, ktorá slúžila ako súkromná dievčenská škola. Vo dvore bola záhrada a škola mala panstvom prepožičaný priestor na telocvičňu s potrebným náradím. V roku 1890 školu navštevovalo 435 žiakov a vyučovali v nej štyria učitelia. Od roku 1906 do nej chodili aj žiaci zo Stredného a Dolného Čepeňa a v roku 1909 bola rozšírená o ďalšie učebne, učiteľskú izbu a byt pre školníka. Škola slúžila svojmu účelu až do roku 1992, kedy bola presťahovaná do nových priestorov. Pôvodný výraz fasády zničili stavebnými úpravami v druhej polovici 20. storočia.

1912 - Mydlárska ulica

Kým neboli vybudované pevné cesty v Seredi, ľudia a dopravné prostriedky sa po daždi brodili blatom.