streda 28. mája 2014

Historická ortofotomapa Slovenska cca rok 1950

http://mapy.tuzvo.sk/HOFM/ 
Letecká foto mapa mesta Sereď. 
Vyhľadáme si mesto Sereď a prenesieme sa v čase do roku cca 1950 . 
Program nepodporuje vyhľadávanie podľa názvu, ale myslím, že to nebude mať žiadny vplyv na vašu zvedavosť.
A výsledok bude približne takýto:


* historická mapa doplnená o názvy miest a obcí , mapu z roku 2010 a zaujímavé funkcie - historická mapa a mapa z roku 2010 vedľa seba alebo ich vzájomné prekrytie, pre ešte presnejšie porovnávanie zmien v čase.