pondelok 31. januára 2011

1914 - Kostolná ulica

Unikátna fotopohľadnica nám ponúka pohľad na nezastavané priestranstvo za domami na Kostolnej ulici. V pozadí na ľavej strane vytŕča budova židovskej školy, ďalej nasleduje kostol sv. Jána Krstiteľa, vedľa neho Antal vila, ktorá dostala meno podľa svojho majiteľa Antona Kratochvíla a pohľad uzatvára obytný dom a voľná plocha, na ktorej dnes stojí časť budovy seredského gymnázia. Medzi Antal vilou a obytným domom bola v sedemdesiatych? rokoch 20. storočia vytvorená nová ulica – Vinárska, ktorá prepojila Kostolnú ulicu s Cukrovarskou ulicou a tým vytvorila  priestor na ďalšiu výstavbu a rozvoj mesta. Postava na pohľadnici je pravdepodobne Anton Kratochvíla, ktorý pohľadnicu aj sám napísal a odoslal svojmu známemu – vojakovi, 3 týždne po začiatku veľkej vojny , ktorá je dnes známa ako prvá svetová vojna. Na prednú stranu pripísal text: 
„Prajem Vám, ako aj Vašim spolubojujúcim kamarátom a celej armáde čo najrýchlejšie víťazstvo a šťastný návrat“. To, že vojna bude trvať dlhé 4 roky a prinesie rozpad Rakúsko – Uhorska, v tom čase tušil málokto.

streda 26. januára 2011

1906 - Židovský chudobinec

Budova židovského chudobinca, postavená v rokoch 1904 - 1905 v štýle maďarskej secesie. Vybudovala ho židovská náboženská obec pre svojich sociálne odkázaných členov. Objekt stál oproti židovskému kúpeľu, v pôdoryse mal tvar písmena L a bol zbúraný pri rozširovaní cesty v osemdesiatych rokoch 20. storočia. Dnes je v týchto miestach parkovisko.

sobota 22. januára 2011

1922 - Železničná stanica Sereď

Budova železničnej stanice bola postavená na začiatku osemdesiatych rokov 19. storočia. V Seredi sa od roku 1846 nachádzala konečná stanica prvej konskej železnice v Uhorsku. Konská železnica bola sprevádzkovaná v roku 1840 a viedla z Bratislavy do Svätého Jura, do roku 1846 bola predĺžená cez Trnavu až po Sereď. Prvý vlak konskej železnice prišiel do Serede 1. novembra 1846 a prvý parný vlak 1. septembra 1876 z Trnavy. V tridsiatych rokoch 20. storočia tadiaľto premával slávny Orient – Expres. Prestavbou v druhej polovici 20. storočia sa zmenila historická budova železničnej stanice na nepoznanie.

štvrtok 20. januára 2011

1912 - Mestký dom

Veľmi zaujímavo riešená pohľadnica z roku 1912. Na prednej strane sa nachádzajú dvierka, po otvorení ktorých sa objaví leporelo, zložené z desiatich malých dobových obrázkov mesta Sereď. Niektoré z týchto obrázkov vyšli aj ako samostatné pohľadnice.

utorok 18. januára 2011

191? - Mestký dom

Pohľad na Obecný dom, dnes sídlo Mestkého úradu, vedľa jednopodlažná fara, dnes Mestké múzeum. Za ňou je budova rímskokatolíckej školy. Pred vchodom do Obecného domu stála artézska studňa. Zaujímavosťou tejto pohľadnice je, že z nej boli na pravej strane vyretušované tri stĺpy elektrického vedenia tak, aby vynikol celkový pohľad na budovy.

nedeľa 16. januára 2011

1923 - Hlavná ulica

Na obrázku je zachytená Hlavná ulica (dnes ulica M.R.Štefánika) na začiatku dvadsiatych rokov 20. storočia. Pred bývalým chudobincom sv.Anny (druhá budova zprava) sa dodnes nachádza kríž, ktorý dala v roku 1873 postaviť Mária Juhászová. Pôvodnú neogotickú dekoratívnu liatinovú ohrádku odstránili pri dláždení chodníka v roku 1997.

štvrtok 13. januára 2011

1921 - Továreň na glej a umelé hnojivo

Na pohľadnici prešlej v roku 1923 je zachytená Továreň na glej a umelé hnojivo, ktorá bola založená už okolo roku 1878. Podnik vlastnil Móric Steiner, ktorý mal poschodový secesný dom na Hlavnej ulici v Seredi. Vyrábalo sa v nej špódium - kostné uhlie, potrebné pri rafinácii cukru. Okrem chemického spracovania kostí, koží a tukov v nej vyrábali kostnú múčku, glej, živicu a umelé hnojivá, napr. superfosfát, na výrobu ktorého sem dovážali surovinu až z južnej Afriky alebo z ostrovov v Atlantickom oceáne ( ročne 9990 t ), najprv loďou do Terstu v dnešnom Taliansku a odtiaľ po železnici až do Serede. Továreň zamestnávala 150 robotníkov. Výrobu zastavili na konci roku 1925 a už sa neobnovila. Výrobnú činnosť prevzala firma Dynamit - Nobel v Bratislave. V továrni po roku 1953 sídlili tzv. Staré pečivárne.

utorok 11. januára 2011

1905 - Hlavná ulica

Na pohľadnici prešlej poštou v roku 1906 je zachytený uličný front domov Trhového námestia a Hlavnej ulice. Na zadnom konci ulice, úplne vľavo, vidieť vyčnievať bočnú časť poschodovej Starej fary, ktorá bola zbúraná o dva roky neskôr pri výstavbe novej, prízemnej fary. Poschodový dom vedľa je budova Rímsko-katolíckej ľudovej školy. Nasleduje prízemná budova chudobinca sv.Anny, ktorý v roku 1698 založila Katarína Tökölyová, matka Jozefa Esterházyho. Ďalším poschodovým objektom bližšie k nám je klasicistický Salzerov dom z prvej polovice 19. storočia, neskôr známy ako tzv. Štrangárov dom. Býval v ňom štrangár - povrazník. Jeho charakteristický trojuholníkový štít bol odstránený v roku 2000. Pred ním je dom hodinára Wolgemuta, potom Grnzweigov dom s krámom, úplne vpravo je časť Paškezovho obchodu. Stĺp na križovatke je len telegrafný. Elektrina ešte vtedy v Seredi nebola zavedená. Pre vlastnú potrebu si ju vyrábali na vlastných generátoroch len niektoré továrne. Mestské rozvody elektriny sa robili až po roku 1909. Verejné elektrické osvetlenie bolo uvedené do prevádzky 30. októbra 1909.

sobota 8. januára 2011

191? - Mydlárska ulica

Na obrázku je zachytená atmosféra Mydlárskej ulice (dnes ulica SNP). Ulica začína po pravej strane troma prízemnými domami, v ktorých sa nachádzala krčma a obchodíky. Tieto objekty boli zbúrane pri rozširovaní cesty v osemdesiatych rokoch 20. storočia a dnes je priestor kde stávali používaný ako parkovisko. Ulica pokračuje poschodovým domom, ktorý patril obchodníkovi Škapovi, ďalej prízemnými obchodíkmi a pravá strana ulice je zakončená rožným domom v ktorom bývalo Železiarstvo Klug (neskôr Technokov). Ľavá strana v tejto časti ulice je zastavaná obytnými domami. Z ulice sa dnes úplne vytratil jej bývalý charakter trhovej a obchodnej ulice a je dnes nepríjemne rušnou ulicou s hustou automobilovou prevádzkou.

streda 5. januára 2011

1917 - Mostová ulica

Na Mostovej ulici ( dnes Šintavská ) stál od roku 1875 hostinec Mórica Weinbergera  U Čardáša. Neskôr ho prevzal Imrich Kloton, po ktorom zmenil aj názov. V päťdesiatych rokoch 20. storočia tu krátko sídlila hudobná škola, ktorá sa neskôr nasťahovala do nedaľekého kaštieľa. Stromy vľavo patria zámockému parku.

nedeľa 2. januára 2011

1912 - Trhové námestie

Pohľad na Trhové námestie a jeho čulý obchodný ruch v roku 1912. Naľavo je vidieť najväčšia obytná budova Serede tých čias. Je to poschodová budova lekárnika Jána Manheima s lekárňou, obchodmi a bytmi. V dome bola stará lekáreň a v celej Seredi populárna stará cukráreň. Rožný dom úplne napravo na začiatku Mydlárskej ulice (dnes ulice SNP) je Železiarstvo Klug. Dnešné Námestie slobody začalo svoju parkovú podobu dostávať v polovici šesťdesiatych rokov, ešte ako Námestie 1. mája. Dovtedy v týchto miestach bývali tradičné trhy. V roku 1973 tu odhalili rozmerný Pamätník Sovietskej armáde - osloboditeľke.