pondelok 7. mája 2012

21.2.1876 - Najväčšia povodeň v Seredi

Výber článkov z dobových novín popisujúcich najväčšiu povodeň, ktorá zasiahla mesto Sereď.
Priebeh povodne podrobnejšie zaznamenal uvedomelý slovenský obyvateľ nášho mesta Fraňko Nedbálek, ktorý svoje postrehy z tejto prírodnej katastrofy poslal do novín a vďaka nemu neupadla táto mimoriadna udalosť do večného zabudnutia. 

29.2.1876

2.3.1876
9.3.1876
21.3.1876
6.5.1876