pondelok 14. marca 2011

193? - Trhové námestie

Pohľad na Trhové námestie ( dnešné Námestie slobody ) v druhej polovici tridsiatych rokov 20. storočia . Na ľavej strane vidno prízemnú budovu hostinca Sonnenfeld, ktorú postavil v roku 1907 hostinský Leopold Sonnenfeld. Cez 2. svetovú vojnu to bola kaviareň Viliama Ternényho a po roku 1948 až do jej zániku na konci deväťdesiatych rokov 20. storočia známa kaviareň a reštaurácia Slovan. V pozadí vidieť domy novej uličnej zástavby, ktoré boli postavené v rokoch 1930 1937 , ked obec predala záujemcom pozemky pozdĺž zámockej záhrady. Prvý dom  tu postavil obchodník Vendelín Adamča, ktorý neskôr nadstavil aj prvé poschodie. Je to dom úplne vpravo na pohľadnici. Prevádzkoval v ňom obchod so strižným tovarom a svoju krajčírsku dielňu tu mal aj Ján Doktor. V ďalšom dome po ľavej strane mal prevádzku krajčír J. Lukáč . Zástavba je ukončená rožným domom, ktorý postavil veľkoobchodník s pivom a hostinský Štefan Režucha. V dome mal svoj obchod aj mäsiar a údenár Elemír Režucha. Stromy v pozadí patria zámockému parku a na námestí sa pod plechovou búdkou ukrýva obecná studňa.

pondelok 7. marca 2011

1912 - priemysel v Seredi


Zaujímavá pohľadnica , ktorá zobrazuje najväčšie výrobné podniky v Seredi v roku 1912.
Na hornom obrázku sa nachádza Seredský cukrovar, postavený v roku 1907. Na obrázku pod ním zľava sú budovy prvého cukrovaru v Seredi, ktorý dal postaviť Karol Esterházy v roku 1845. Ten pracoval až do roku 1856, keď ho prestavali na jeden z prvých parných mlynov na Slovensku. Od roku 1879 sa tu vyrábala cigória (náhradka kávy), neskôr známa ako Franckovka. Výroba kávovín pokračuje dodnes. Na ďalšom obrázku napravo je zachytená parná píla Žigmunda Hertza. Od roku 1914 patrila Oskarovi Frommerovi. Pílu a priľahlé stavby zbúrali pri výstavbe nového mosta koncom 50-tych rokov 20. storočia. Na nasledujúcom obrázku zľava je vidieť elektrickú rozvodňu ? ( elektráreň ? ), ktorá by dnes stála na križovatke Cukrovarskej a Fándlyho, oproti hostincu "Papuča". Budova bola zbúraná okolo roku 1974-75. Na obrázku vpravo je zachytená Továreň na glej a umelé hnojivo, ktorá bola založená už okolo roku 1878. V továrni po roku 1953 sídlili tzv. Staré pečivárne. 
V spodnej časti pohľadnice vidíme idealizovaný pohľad z vtáčej perspektívy na továreň a zlievareň poľnohospodárskych strojov, založenú v roku  1878 pod názvom Friedmann a Würsching. Od roku 1892 patrila firme Perl a spol., podľa ktorej bola známa ako Perlovka. V roku 1930 fabrika skrachovala a jej budovy boli odpredané vojenskej správe. V roku 1979 boli zburané.

utorok 1. marca 2011

1900 - litografia Sereď

Dnes už vzácna pohľadnica Serede vyrobená technikou litografie - kameňotlače. Na obrázku hore zľava je rímskokatolícka škola z roku 1879, v strede kostol sv. Jána Krstiteľa z roku 1781 a vpravo Židovská škola z roku 1865. Na obrázku dole je továreň na poľnohospodárske stroje z roku 1878.
Je to najstaršia farebná pohľadnica mesta Sereď.