utorok 28. decembra 2010

1910 - Kostol sv. Jána Krstiteľa

Kostol sv. Jána Krstiteľa bol postavený v roku 1781 na vyvýšenine oproti miestu, kde dovtedy stával starý farský kostol, ktorý 2. augusta 1777 po zásahu bleskom vyhorel. Vo vnútri kostola , po stranách hlavného vstupu sa nachádzajú dva vzácne renesančné kamenné náhrobky , ktoré sú zabudované v stene kostola pod chórom, kedže v novom kostole nebola krypta. Boli sem prenesené zo starého vyhoreného kostola. Vľavo je náhrobok kastelána Šintavského hradu a udatného bojovníka Fridricha Rottenbergera, ktorý zomrel 28. júla1589. Vpravo je náhrobok neznámeho bojovníka, rytiera v zbroji pochádzajúci z prvej polovice 17. storočia. Pôvodný organ v kostole bol z roku 1784. Postavil ho Walentin Arnold z Trnavy. Súčasný organ je z roku 1946 od firmy Rieger z Krnova. Bol to prvý organ vyrobený v oslobodenej Československej republike.  
Mariánsky stĺp pochádza z roku 1736. Nápis na prednej stene podstavca prezrádza, že stĺp '' Ku cti Panny bez dedičného hriechu počatej postavili František Alchorn a Anna Mária Poschínová ''. Maďarský nápis na zadnej stene podstavca hovorí, že stĺp bol obnovený '' z obetavosti seredských veriacich '' v roku 1904. Na obnovu vtedy prispela aj seredská sporiteľňa.
Na ľavom okraji pohľadnice vidieť vežičku židovskej synagógy.

pondelok 27. decembra 2010

1921 - Hostinec Müller

 V Seredi, rušnom trhovom meste, vznikalo vždy mnoho drobných obchodov a hostincov, ktoré vydržali len krátko. Hostinec Müller bol zachytený na pohľadnici z roku 1921, stál na Čepenskej ulici.

1908 - Drevenný most

Detailný pohľad na drevenný most na pohľadnici z roku 1908. Predsunuté šikmé konštrukcie mali za úlohu chrániť most pred plávajúcimi ľadovými kryhami. Vľavo vidno vežu seredského kostola, v pozadí stromy zámockého parku. Drevenný most bol v roku 1912 nahradený novým, oceľovým, stojacim poniže, bližšie k mestu. Posledné dubové koly z pilierov starého mosta vyťahovali obyvatelia Šintavy pri nízkej hladine rieky z dna ešte v roku 1985.

193? - Sereď

pondelok 20. decembra 2010

1920 - Hlavná ulica

Na obrázku je zachytené Hlavné námestie (dnes Námestie republiky) a severná časť Hlavnej ulice (dnes ulice M.R.Štefánika) v prvej polovici dvadsiatych rokov 20. storočia. Vľavo je hotel Frištacký, pred ktorým čakajú koče na zákazníkov. Nasleduje Paulovičov dom, židovská škola a Obecný dom. Fotograf stál pred hotelom Lichtner.

1926 - Frommerová parná píla

Na obrázku z roku 1921 je zachytená vila - najkrajšia secesná stavba v Seredi, ktorá slúžila ako administratívno-obytná budova píly s názvom Frommerová parna píla a dorábanie drevenej vlny, v strede je vidieť komín a vľavo časť píly. Úplne na ľavom okraji pohľadnice je vidieť časť oblúka starého železného oblúkového mosta. Neskôr píla aj vila patrila Ing. M. Szomolányimu a nakoniec Okresnému priemyselnému kombinátu v Seredi. Budovu a pílu zbúrali pri výstavbe dnešného mosta v päťdesiatych rokoch 20. storočia. Vo svojej dobe musel píle robiť dobrú reklamu drevený plot a brány do vily i do píly, ktoré vytvorili tesári s remeselným fortieľom a výtvarným cítením, zamestaní u Frommera. Na balkóne stojí hrdý majiteľ vily a podniku Oskar Frommer.

1934 - Sereď

1934 - varianta č.1
1948 - varianta č.2
Pohľadnica prešlá poštou v roku 1948 je montážou šiestich starších obrázkov, ktoré už boli vydané na pohľadnici v prvej polovici tridsiatych rokov 20. storočia.

1931 - Hlavná ulica

Pohľad na južnú časť Hlavnej ulice (dnes ul. M. R. Štefánika) na konci dvadsiatych rokov 20. storočia. V pozadí, tam, kde sa stráca cesta, je vidieť časť budovy Obecného domu a fary. Zo zástavby oproti nim výrazne vystupuje Hotel Lichtner ( neskôr Staré vinárske závody ). Poschodová budova vpravo od kostolnej veže je Rúžikov dom, (dnes tam stojí pobočka Slovenskej sporiteľne, a.s.), ďalej Alexander Krakaver, sklo - porcelán. Potom hostinec Ďurica, pred ním benzínová pumpa, vedľa Tejfléssy, a napokon mäsiarstvo Jána Luloviča ( Vlastná výroba mäsových konzerv ). Pretože nedláždená cesta musela byť udržiavaná, od chodníka ju oddeľovali kopy drveného kameňa pripraveného na vypĺňanie jám.

piatok 3. decembra 2010

1938 - Lodný mlyn

Pohľad zo šintavskej strany na Pižurného mlyn. V pozadí vidno cestný oblúkový most. Nad ním vľavo vytŕča komín cukrovaru a napravo komín Frommerovej parnej píly. Pod mostom vidieť 5 lodných mlynov. Biela budova nad nimi je pôvodne vodný pobrežný Quittnerov valcový mlyn, ktorý v roku 1917 prestavali na motorový pohon. Pracoval na konci Garbiarskej ulice.

štvrtok 11. novembra 2010

1910 - Trhové námestie

Dnešné Námestie slobody. Na obrázku vľavo od cesty je lipová aleja, tzv. promenáda.  Stromy v pozadí patria zámockému parku a pod nimi ( vľavo od domčeka ) vidieť v ohrádke trojič stĺp. V dolnej časti stĺpa boli sochy svätých, Petra, Pavla a Anny. Na stĺpe bolo súsošie Najsvätejšej Trojice. V strede napravo od cesty je domček mestkej vážnice. V roku 1931 bol kvôli postupujúcej výstavbe trojič stĺp premiestnený do voľného priestoru pred mestkou vážnicou. Okolo roku 1960 pri úprave pravej polovice námestia na autobusovú stanicu bol trojič stĺp premiestnený ku kostolu. Na ľavú stranu námestia neskôr navozili zeminu a vznikol tam parčík. V roku 1973 v ňom odhalili rozmerný Pamätník Sovietskej armáde - osloboditeľke.

1929 - Hlavná ulicaSeverná časť Hlavnej ulice (dnes ulice M.R.Štefánika) v polovici dvadsiatych rokov 20. storočia. V diaľke vľavo je prízemné železiarstvo Seidler (neskôr Mototechna), bližšie poschodový dom Steinera, majiteľa chemickej továrne v Seredi, (neskôr v ňom sídlil Okresný výbor Komunistickej strany, potom jasle). V nízkom domčeku bolo malé holičstvo-kaderníctvo a trafika, vo vyššom Silbersteinovom dome bol veľkoobchod s drevom (neskôr Pioniersky dom). Najbližšie je poschodová budova Banky (vo dvore mal strojné zámočníctvo Kramárik a fotoateliér Kučera, dnes v mieste dvora stojí obchodný dom Jednota) a úplne vpravo je hotel Frištacký, neskôr známy seredský prístav opustených duší - krčma Ottinger. Bývalý uličný front môžeme dnes identifikovať podľa vysadeného stromoradia. Stromčeky vysadené v čase vyhotovenia snímku na pohľadnici hodne podrástli a dnes sa môžeme tešiť z nádherných stromov druhu Sophora japonica, ktoré v lete kvitnú kvetmi podobnými agátu.

1911 - Mestký dom

1935 - Hlavné námestie


Na pohľadnici prešlej poštou v roku 1937 je zachytené Hlavné námestie (dnes Námestie republiky) v roku 1935. Vľavo vidíme časť prízemného domu Hanzlíkovcov s krajčírskou dielňou Tamaškoviča, ktorý sa opiera o poschodovú budovu Židovskej ľudovej školy z roku 1865.  Škola bola zdemolovaná riadeným výbuchom v roku 1988. V pozadí sa belie čerstvo postavená budova Poštového úradu (1934) a za ňou je učupený prízemný Noskayov dom. Z pravej strany fotografie vyčnieva časť Obecného domu postaveného v roku 1910 (dnes stará budova Mestského úradu). V strede námestia v ohrádke je socha Legionára, ľudovo zvaného Corgoň. Socha bola odhalená 30.júna 1929 ako pamätník bojovníkom, ktorí padli pri obrane Slovenska v roku 1919. Dielo akademických sochárov Pospíšila a Ihriského bolo z ideologických dôvodov okolo roku 1958 vyhodené pravdepodobne na smetisko do tzv. Konskej jamy pri Váhu. Mesto sa už v tom čase pýšilo novou kvalitnou dláždenou cestou. Dlažba bola položená v roku 1934 a slúžila viac ako 40 rokov (pri oprave vážskeho mosta okolo roku 1975 bola nahradená asfaltom).

1932 - Lodné mlyny

1932 - varianta č.1
1937 - varianta č.2
Šesť lodných mlynov na brehu pri konci Novomestkej ulice v Seredi. V pozadí vidno cestný oblúkový most.

1930? - Hlavné námestie

Sereď v časoch nedávno minulých

nedeľa 10. októbra 2010

1908 - Horná dlhá ulica

V čele hlavnej ulice v Seredi bolo začiatkom 20. storočia ešte prázdne miesto po starom kostole. Biela poschodová budova v strede je baroková fara, v ktorej v rokoch 1777-1780 pôsobil aj osvietenec Juraj Fándly, vpravo za ňou je budova Rímsko-katolíckej školy. Budova vpravo, spoza ktorej vyčnieva veža kostola, je pôvodne esterháziovský panský zájazdný hostinec Zlatý grif , v tej dobe známy ako Lichtnerov hotel a naposledy ako Staré vinárske závody ( od roku 1952 ). Od roku 1910 mal aj vlastné kino. Bol najväčší z troch barokových hostincov, ktoré stáli v Seredi. Veľká prízemná budova v tvare písmena U mala v strede 65 metrov dlhého uličného krídla klenutý vstupný prejazd. Dvorové krídla boli dlhé 35 metrov. Názov Zlatý grif dostal hostinec podľa zlatého bájneho vtáka - grifa, ktorého mali Esterháziovci v erbe. Bol postavený v roku 1735 a zbúraný v roku 1979. Na jeho mieste dnes stoja nové budovy firmy Hubert. Vzadu na obzore je vidieť topoľovú alej, ktorá lemovala cestu z kaštieľa k Starému majeru. Dnes je cesta obstavaná domami a volá sa Podzámska ulica. 

1917 - Kúpeľné námestie

Vľavo sa nachádza židovský kúpel - mikve , postavený v eklektickom slohu  v roku 1904 - 1905 . Z boku mal vchod do predajne s kóšer mäsom. Oproti je vidieť budova židovského chudobinca, postavená v roku 1904 - 1905 v štýle maďarskej secesie. Objekt bol zbúraný pri rozširovaní cesty v osemdesiatych rokoch 20. storočia.

???? - Pekárska ulica ???

19?? - varianta č.1
19?? - varianta č.2 prešlá poštou v roku 1951

1908 - ulica Františka Rákociho


Hlavná ulica v Seredi smerom od Mestkého domu ku križovatke na Bratislavu, Trnavu a Galantu na pohľadnici z roku 1912.  Poschodová budova vpravo je prvá sporiteľňa v Seredi. Založil ju v roku 1868 Štefan Nagy. Pravdepodobne dobre prosperovala, pretože už v roku 1871 vznikla jej  pobočka v Galante. Celkom napravo je vidieť mariánsky stĺp z roku 1736. Všetky zobrazené budovy boli zbúrané. V týchto miestach dnes stojí obchodný dom Jednota.

191? - Mestký dom

Budova Mestského úradu v Seredi ( býv. Obecný dom ) je dvojpodlažný nárožný objekt situovaný v centre mesta. Bola dokončená v roku 1910 v období neskorého eklekticizmu. Ojedinele sú použité prvky nového slohu - secesie, hlavne v detailoch. Ľavá, vyššia časť objektu ma odlišne riešené poschodie, na ktorom sa nachádza slávnostná sála, predtým zasadacia sieň obecného domu. Súťaž na stavbu obecného domu bola vypísaná 5. marca 1909. Projekt realizoval staviteľ Ján Tomaschek mladší z Nitry. Budovu odovzdali do užívania 14. februára 1910 , potom ako ju posvätil vtedajší farár Ernest Polatsek.

sobota 9. októbra 2010

Pivová fľaša - Arnold Prezlmayer

ARNOLD PREZLMAYER 
VELKO OBCHOD s PIVOM
SERED
0'45 l

Firma vznikla v roku 1917 a fungovala až do začiatku druhej svetovej vojny. 
Tovar rozvážala zákazníkom vlastným nákladným autom.

pondelok 26. júla 2010

1903 - Dom lekárnika Mannheima

1903 - varianta č.1
 1908 - varianta č.2
 
Pohľad na ojedinelý poschodový dom lekárnika Jána Mannheima, v ktorom sa nachádzala aj lekáreň K Salvatorovi. Podobné dvojpodlažné budovy, dole obchody, hore byty, sa v Seredi začali opäť stavať až po roku 1990.

1915 - Mlyny na Váhu


Koncom 19. storočia pracovalo na Váhu v úseku Šúrovce - Sereď - Dolná Streda 59 lodných mlynov. Ich počet s rozvojom parných, neskôr motorových a elektrických mlynov postupne klesal. Na obrázku z roku 1915 vidíme na brehu pri konci Novomestkej ulice v Seredi pracovať dva mlyny. V pozadí vidno cestný oblúkový most. Fotografia je kolorovaná farebnou litografickou dotlačou, na ktorej sú prikleslené secesné obláčiky.

1910

Pohľad na kaštieľ , starý drevenný most cez Váh a Mydlársku ulicu na pohľadnici prešlej v roku 1915.

Doklady poštovnej histórie


1906 - Doporučený list od právnika Dr. Jozefa Havasa . Uhorská, zúbkovaná R-nálepka. 
Na zadnej strane zálepky advokáta a príchodzia pečiatka Trnava


1896 - Korešpondenčný, predtlačený lístok s chybotlačou (obtlač na zadnej strane). 
Tlačil Szold Jakab – Hlohovec.


1884 - Ústrižok poštovej peňažnej poukážky (šek) , s vyznačením ceny tlačiva. 
„Ára fél krajczár“ – Cena ½ krajciar


1895 - Ústrižok poštovej peňažnej poukážky (šek), 
 s pečiatkou notariátu.
Szered-mezöváros jegyzöségének pecsétje – Pečiatka notariátu mesta Sereď
 

1903 - Doručenka na úradné zásielky. Tieto zásielky boli od poštovného oslobodené. 
Veľká modrá pečiatka s erbom – „Podžupan bratislavskej župy. Zásielka bola zaslaná do obce Horný Čepeň – Felsöcsöpöny ( dnes časť Serede )


1914 - Doručenka na úradné zásielky. Tieto zásielky boli od poštovného oslobodené. 
Veľká modrá pečiatka s erbom – „Podžupan bratislavskej župy“ . Príjemca je prednosta mesta Sereď

Obálky doručené do Seredi v roku 1871. Ich príjemca bol Maximilian Klug.
Obálky boli vyrobené v rokoch 1863 - 1867. Obsahujú vodoznak „BRIEF – COUVERTS“ , ktorý je umiestnený diagonálne cez obálku. Jeho dĺžka je 520 mm a opakuje sa každých 50 mm. Výška písma 25mm, typ antikva. Na jednu obálku sa pri výrobe dostalo max. 4-5 písmen.
 


Firemný korešpondenčný lístok z roku 1938


Firemný korešpondený lístok z roku 1926


Korešpondenčný lístok s prítlačou z roku 1996
 
                    
1928 - Obálka firmy Moritz Friedländer & Sohn
Sered ( Slovensko ).

      
       Poštové pečiatky
1915 - SZERED
1920 - SERED nad VÁHOM
1933 - SERED