sobota 28. marca 2015

194? - Ochotnícke divadlo v Seredi

Ochotnícki herci v kostýmoch zapózovali fotografovi v zime roku cca 1940. Akú divadelnú hru nacvičili seredčania neviem. Na fotografii vidíme hercov v kostýmoch pripomínajúcich sedliakov alebo gazdov, ženy v krojoch, poštára, doktora (lekára), požiarnika (hasiča), ktorý stoja pred maľovaným pozadím.


Lepšiemu datovaniu fotografie by pomohlo spoznanie ľudí na fotografii alebo identifikácia časopisu, ktorý drží poštár v ruke.


sobota 14. marca 2015

196? - Nová výstavba

Fotografia asi zo 60-tych rokov zachytáva novú výstavbu na dnešnej ulici Vonkajší rad. 
V minulosti nebol tento priestor zastavaný a starí Seredčania ho nazývali '' kakava '' . Vľavo na fotografii je ešte vidieť pôvodnú zástavbu nízkych domčekov, ktoré neskôr museli ustúpiť výstavbe panelových domov. V strede fotografie dymí komín seredského cukrovaru, rozobratý v lete 2012 . V popredí je v spodnej časti vidieť v štádiu rozoberania pôvodný násyp a cesta nadjazdu ponad železničnú trať. 
Nákladný automobil v pravo dole je pravdepodobne Tatra 128.