pondelok 30. januára 2012

1914 - cukrovar Sereď

Nespokojnosť veľkostatkárov s cenou, ktorú dostávali za odovzdanú cukrovú repu na spracovanie v Cukrovare Sládkovičovo a v Trnave vyvrcholila v polovici decembra 1906, keď sa nespokojný veľkostatkári na spoločnom stretnutí v Bratislave rozhodli, že si v Seredi s kapitálom 4 milióny korún postavia svoj vlastný nový moderný cukrovar. „Poľnohospodársky cukrovar, akciová spoločnosť“ bol úradne založený na zakladajúcej schôdzke spoločnosti 23. januára 1907. Cukrovar stavala odborná stavebná firma Mathias Blecha z Prahy. Strojné zariadenie dodali tiež české a moravské podniky – firma Ringhofer a firma Brand a Lhuillier z Brna. Stavba vrátane montáže strojného zariadenia trvala dva roky. Cukrovar bol postavený ako surováreň, čo znamenalo, že nemohol vyrábať cukor rafinovaný, ale len surový, alebo inak nazývaný aj prírodný alebo hnedý cukor. V roku 1908 už prebiehala prvá kampaň a bol vyrobený prvý surový cukor. Zvýšený dopyt po rafinovanom cukre spôsobil, že cukrovar v krátkom čase prešiel modernizáciou a v kampani 1913–1914 sa už vyrábal cukor rafinovaný. Kockový cukor sa vyrábal a predával od roku 1931. Cukrovar v Seredi úspešne prežil všetky nástrahy nasledujúcich rokov a dnes je jedným z dvoch posledných fungujúcich cukrovarov na Slovensku a stále vyrába prvotriedny cukor najvyššej kvality. 
Na pohľadnici z roku 1914 je detailne zachytený novopostavený cukrovar pravdepodobne v kampani 1913-1914.
Vstrede obrázku vyčnieva vápenka - pec, kde sa rozkladom vápenca vyrába vápno a saturačný plyn. Získané pálené vápno sa hasí vodou na vápenné mlieko. Saturačný plyn a vapenné mlieko sa používajú na čistenie difúznej šťavy. 
Okolo vápenky je navozený vápenec.
Úpľne vľavo sa týči tehlový komín cukrovaru, ktorý má kruhový profil. Jeho vrchol zdobí hlavica s krásnou mozaikou, ktorá bola veľmi prepracovaná a celý komín tak doslova korunovala. Žiaľ, pravidelná údržba komína bola asi zanedbavaná a v dôsledku zlého stavu bola vrchná časť komína v druhej polovici 20. storočia rozobratá. Komín tak prišiel o svoju ozdobnú vrchnú časť a celkove aj asi o štvrtinu? svojej výšky.
V júli 2012 bol komín úplne rozobraný.

nedeľa 15. januára 2012

1938 - Sereď

Pohľadnica zložená z viacerých zaujímavých obrázkov zachytáva mesto Sereď v druhej polovici tridsiatych rokov. Niektoré obrázky boli vydané aj ako samostatné pohľadnice.