pondelok 27. apríla 2015

19?? - Kostol sv. Jána Krstiteľa v Seredi


Pohľad z dnešnej ulice M.R.Štefánika okolo roku 1960 - 1970 na dominantu mesta Sereď - kostol sv. Jána Krstiteľa z roku 1781.
Vľavo dole pod vyčnievajúcou strechou býval obchodík so školskými potrebami pána Remenára. Budova už dnes neexistuje, ale pozorné oko si môže aj dnes ešte všimnút jej základy v rohu kostolnej záhrady.


Pohľad z Kostolnej ulice na zadnú časť kostola, pod strechou s komínom sa nachádza sakristia. Hodiny na veži ukazujú na oboch fotografiách rovnaký čas.

19?? - Gymnázium Sereď


Pohľad z rohu Kostolnej a Školskej ulice na časť budovy seredského gymnázia. Fotografia vznikla niekedy v rokoch 1957 -19?? . Strecha budovy je ešte pokrytá pôvodnou škridlou, ale do pôvodne uceleného múru už bola osadená dvojkrídľová brána a plot medzi stĺpikmi múru získal nový dizajn.

sobota 11. apríla 2015

1900 - Zemianska kúria Dolný Čepeň

Názov obce je doložený z roku 1415 ako Alsowchepen, z roku 1773 ako Dolný Csepin, z roku 1920 ako Dolný Čepeň; po maďarsky Alsó-Csöppöny. Obec patrila rodine Tárnokovcov, neskôr rodinám Vranovcov, Tomanóczyovcov a Szászyovcov. 
V roku 1944 bol Dolný Čepeň pripojený k Seredi a postupne urbanisticky splynul s mestom.
Koncom 60-tych rokov 20. storočia musel Dolnočepenský kaštiel alebo keď chceme zemianska kúria s parkom a záhradou ustúpiť novej výstavbe. Na jeho mieste bol postavený dnešný domov dôchodcov.
Ako zemianska kúria, resp. jej časť v Dolnom Čepeni vyzerala si môžeme pozrieť na secesnej pohľadnici prešlej poštou 18.3.1900 . Pred objektívom fotoaparátu zapózovalo dámske osadenstvo obydlia. Ľahké šaty žien a zeleň pred kaštieľom napovedajú, že samotná fotografia musela vzniknúť prevdepodobne rok pred tým, teda v roku 1899.

pohľadnica v zbierke Zempléni Múzeum, Szerencs 

Podoba parku a záhrady okolo Dolnočepenského kaštieľa je zachytená na katastrálnej mape zostavenej v roku 1906 a vydanej v roku 1909.

mapa v zbierke National Archives of Hungary