nedeľa 29. septembra 2013

Výber článkov z dobových novín

30.9.1933 - Lupičská banda v Seredi a okolí
 29.7.1933 - Lupičská banda v Seredi a okolí . Vlámanie do budovy pošty v Seredi ...
4.7.1933 - Lupičská banda v Seredi a okolí . Nájdený poklad ...