nedeľa 30. júna 2013

Výber článkov z dobových novín

30.6.1906 - Na začiatku 20. storočia vrcholila v Uhorsku násilná maďarizácia nemaďarských národností a teda aj Slovákov. Seredskí kňazi toto pomaďarčovanie obyvateľstva aktívne podporovali.

sobota 29. júna 2013