nedeľa 5. júna 2011

19?? - letecká fotografia - Sereď

Unikátny pohľad na Sereď z lietadla (vzducholode, balóna) pravdepodobne na prelome dvadsiatych a tridsiatych rokov 20. storočia v čase konania tradičného trhu. Pohľad na mesto nám opticky, ale aj historicky rozdeľuje Hlavná ulica. Kým uličný front domov v hornej časti obrázku sa nám zachoval v prakticky nezmenenej podobe dodnes, tak z budov v spodnej časti obrázku do dnešných čias nezostala stáť ani jedna. Do nenávratna zmizla napríklad židovská synagóga (druhá budova zľava), vedľa zprava stojaci neorenesančný Kleinov dom alebo pri ňom, na rohu stojaca továreň Perl a spol., podľa ktorej sa dodnes tento priestor nazýva Perlovka. Úpľne vľavo na Hlavnej ulici je vidieť hasičské auto, ktoré mestu slúžilo aj na kropenie prašných ciest. Pod ním sa napája Kostolná ulica. V strede Hlavnej ulice je pod cestou vidieť mostík, ktorým sa odvádzala samospádom povrchová voda z Trhového námestia. Kanály a odvodňovacie priekopy pokračovali Novomestskou ulicou a končili vo Váhu. Po postavení hrádze - týteša, museli byť prečerpávané. Na konci Novomestskej ulice bol ešte v šesťdesiatych rokoch 20. storočia bazén na usadzovanie kalov z povrchových vôd mesta. Jeho zamrznutá hladina slúžila v zime ako klzisko. Fragment odvodňovacej priekopy je dodnes viditeľný za týtešom v časti Považský Breh.