sobota 30. júla 2011

1934 - faktúra Kathreiners A.G.


Kathreiners AG s dcérskou spoločnosťou Kathreiners Malzkaffee Fabriken bola nemecká skupina firiem podnikajúca v oblasti veľkoobchodu s potravinami. Ich najvýznamnejším produktom bola výroba kávoviny ( kávovej náhradky ). Jedna z tovární patriacich pod túto skupinu sa nachádzala aj v Seredi. Sú to dodnes fungujúce Kávoviny Sereď.
 1938
 Účet z roku 1938 . Použitý papier s vodoznakom Olympia Extra Strong

pondelok 4. júla 2011

Pivová fľaša - Prezelmayer Adolf

PREZELMAYER  ADOLF
KŐBÁNYAI  SÖRRAKTÁRA
SZERED
0'45 l

Pivová fľaša zo začiatku 20. storočia, ktorá ešte pamätá časy Rakúsko - Uhorska. 
Fľaše boli plnené veľmi kvalitným pivom z dodnes fungujúceho pivovaru, ktorý bol založený v polovici 19. storočia v obci Kőbánya ( dnes mestká časť v Budapešti ). 
A kto bol Adolf Prezelmayer? Určite to bol šikovný obchodník, dnes by sme ho asi nazvali importér alebo dealer, ktorý si dával v pivovare plniť pivo do vlastných fliaš. A kto vie? Možno dovážal z pivovaru plné sudy piva do Serede a až tu z nich plnil pivo do vlastných fliaš... Isté je, že ním zásoboval hostince a obchody v Seredi a okolí. 
Fľaša bola nájdená v Šúrovciach, kde storočie odpočívala na povale. Týmto nálezom sa rozšíril počet známych druhov pivných fliaš s nápisom Sereď na 5 variant a táto fľaša sa stala najstaršou variantou z nich.