nedeľa 10. októbra 2010

1908 - Horná dlhá ulica

V čele hlavnej ulice v Seredi bolo začiatkom 20. storočia ešte prázdne miesto po starom kostole. Biela poschodová budova v strede je baroková fara, v ktorej v rokoch 1777-1780 pôsobil aj osvietenec Juraj Fándly, vpravo za ňou je budova Rímsko-katolíckej školy. Budova vpravo, spoza ktorej vyčnieva veža kostola, je pôvodne esterháziovský panský zájazdný hostinec Zlatý grif , v tej dobe známy ako Lichtnerov hotel a naposledy ako Staré vinárske závody ( od roku 1952 ). Od roku 1910 mal aj vlastné kino. Bol najväčší z troch barokových hostincov, ktoré stáli v Seredi. Veľká prízemná budova v tvare písmena U mala v strede 65 metrov dlhého uličného krídla klenutý vstupný prejazd. Dvorové krídla boli dlhé 35 metrov. Názov Zlatý grif dostal hostinec podľa zlatého bájneho vtáka - grifa, ktorého mali Esterháziovci v erbe. Bol postavený v roku 1735 a zbúraný v roku 1979. Na jeho mieste dnes stoja nové budovy firmy Hubert. Vzadu na obzore je vidieť topoľovú alej, ktorá lemovala cestu z kaštieľa k Starému majeru. Dnes je cesta obstavaná domami a volá sa Podzámska ulica. 

1917 - Kúpeľné námestie

Vľavo sa nachádza židovský kúpel - mikve , postavený v eklektickom slohu  v roku 1904 - 1905 . Z boku mal vchod do predajne s kóšer mäsom. Oproti je vidieť budova židovského chudobinca, postavená v roku 1904 - 1905 v štýle maďarskej secesie. Objekt bol zbúraný pri rozširovaní cesty v osemdesiatych rokoch 20. storočia.

???? - Pekárska ulica ???

19?? - varianta č.1
19?? - varianta č.2 prešlá poštou v roku 1951

1908 - ulica Františka Rákociho


Hlavná ulica v Seredi smerom od Mestkého domu ku križovatke na Bratislavu, Trnavu a Galantu na pohľadnici z roku 1912.  Poschodová budova vpravo je prvá sporiteľňa v Seredi. Založil ju v roku 1868 Štefan Nagy. Pravdepodobne dobre prosperovala, pretože už v roku 1871 vznikla jej  pobočka v Galante. Celkom napravo je vidieť mariánsky stĺp z roku 1736. Všetky zobrazené budovy boli zbúrané. V týchto miestach dnes stojí obchodný dom Jednota.

191? - Mestký dom

Budova Mestského úradu v Seredi ( býv. Obecný dom ) je dvojpodlažný nárožný objekt situovaný v centre mesta. Bola dokončená v roku 1910 v období neskorého eklekticizmu. Ojedinele sú použité prvky nového slohu - secesie, hlavne v detailoch. Ľavá, vyššia časť objektu ma odlišne riešené poschodie, na ktorom sa nachádza slávnostná sála, predtým zasadacia sieň obecného domu. Súťaž na stavbu obecného domu bola vypísaná 5. marca 1909. Projekt realizoval staviteľ Ján Tomaschek mladší z Nitry. Budovu odovzdali do užívania 14. februára 1910 , potom ako ju posvätil vtedajší farár Ernest Polatsek.

sobota 9. októbra 2010

Pivová fľaša - Arnold Prezlmayer

ARNOLD PREZLMAYER 
VELKO OBCHOD s PIVOM
SERED
0'45 l

Firma vznikla v roku 1917 a fungovala až do začiatku druhej svetovej vojny. 
Tovar rozvážala zákazníkom vlastným nákladným autom.