sobota 30. augusta 2014

Povery ľudu z okolia Serede.

Podáva Anton Semte , 1901


1. Keď kto vyjde z domu a je už na sto krokov, nesmie sa viacej vrátiť, lebo by bol nešťastlivý.
2. Keď cestujúceho zajac predbehne, znamená nešťastie.
3. Keď mládenec stupí druhému mládencovi, alebo dievča dievčaťu na päty, hovorí sa, že mu vraj frajerku alebo frajera odobral, poťažne odobrala.
4. Keď hrmí, netreba dať dolu klobúk pri prežehnávaní sa, lebo ináčej vbehne do klobúka diabol a potom uderí do toho človeka.
5. Smrť dáva troma dňami vopred na známosť zomreť majúcemu, že isto zomre, a síce odetá v bielej plachte a zastane si v pouličných dveroch.
6. Na utiereň možno počut za 5 minút shovárať sa lichvu.
7. Kto nosí pri sebe orechy od Štedrého večera, ten vraj nemôže ničoho ztratiť.
8. Hadovicu - bylinu rastúcu v lesoch - možno pred Božím telom vidieť celú, po Božom tele už každej chýba vrch kvetu, lebo si to bosorky poodtŕhajú, potrebujúc kvet na čary.
9. Koľko kto orechov na utiereň hodí k oltáru, toľko zabije tam bosoriek.
10. Kto sa chce na dakom pomstiť, nech dá na sv. omšu, ale len do rehole; patričný iste za rok zomre.
 
 
* V Seredi pôsobil človek menom Anton Szente, ktorý sa stal v roku 1887 prvým riaditeľom meštianskej školy. Je možné, že ide o jednu a tú istú osobu.