štvrtok 11. novembra 2010

1910 - Trhové námestie

Dnešné Námestie slobody. Na obrázku vľavo od cesty je lipová aleja, tzv. promenáda.  Stromy v pozadí patria zámockému parku a pod nimi ( vľavo od domčeka ) vidieť v ohrádke trojič stĺp. V dolnej časti stĺpa boli sochy svätých, Petra, Pavla a Anny. Na stĺpe bolo súsošie Najsvätejšej Trojice. V strede napravo od cesty je domček mestkej vážnice. V roku 1931 bol kvôli postupujúcej výstavbe trojič stĺp premiestnený do voľného priestoru pred mestkou vážnicou. Okolo roku 1960 pri úprave pravej polovice námestia na autobusovú stanicu bol trojič stĺp premiestnený ku kostolu. Na ľavú stranu námestia neskôr navozili zeminu a vznikol tam parčík. V roku 1973 v ňom odhalili rozmerný Pamätník Sovietskej armáde - osloboditeľke.

1929 - Hlavná ulicaSeverná časť Hlavnej ulice (dnes ulice M.R.Štefánika) v polovici dvadsiatych rokov 20. storočia. V diaľke vľavo je prízemné železiarstvo Seidler (neskôr Mototechna), bližšie poschodový dom Steinera, majiteľa chemickej továrne v Seredi, (neskôr v ňom sídlil Okresný výbor Komunistickej strany, potom jasle). V nízkom domčeku bolo malé holičstvo-kaderníctvo a trafika, vo vyššom Silbersteinovom dome bol veľkoobchod s drevom (neskôr Pioniersky dom). Najbližšie je poschodová budova Banky (vo dvore mal strojné zámočníctvo Kramárik a fotoateliér Kučera, dnes v mieste dvora stojí obchodný dom Jednota) a úplne vpravo je hotel Frištacký, neskôr známy seredský prístav opustených duší - krčma Ottinger. Bývalý uličný front môžeme dnes identifikovať podľa vysadeného stromoradia. Stromčeky vysadené v čase vyhotovenia snímku na pohľadnici hodne podrástli a dnes sa môžeme tešiť z nádherných stromov druhu Sophora japonica, ktoré v lete kvitnú kvetmi podobnými agátu.

1911 - Mestký dom

1935 - Hlavné námestie


Na pohľadnici prešlej poštou v roku 1937 je zachytené Hlavné námestie (dnes Námestie republiky) v roku 1935. Vľavo vidíme časť prízemného domu Hanzlíkovcov s krajčírskou dielňou Tamaškoviča, ktorý sa opiera o poschodovú budovu Židovskej ľudovej školy z roku 1865.  Škola bola zdemolovaná riadeným výbuchom v roku 1988. V pozadí sa belie čerstvo postavená budova Poštového úradu (1934) a za ňou je učupený prízemný Noskayov dom. Z pravej strany fotografie vyčnieva časť Obecného domu postaveného v roku 1910 (dnes stará budova Mestského úradu). V strede námestia v ohrádke je socha Legionára, ľudovo zvaného Corgoň. Socha bola odhalená 30.júna 1929 ako pamätník bojovníkom, ktorí padli pri obrane Slovenska v roku 1919. Dielo akademických sochárov Pospíšila a Ihriského bolo z ideologických dôvodov okolo roku 1958 vyhodené pravdepodobne na smetisko do tzv. Konskej jamy pri Váhu. Mesto sa už v tom čase pýšilo novou kvalitnou dláždenou cestou. Dlažba bola položená v roku 1934 a slúžila viac ako 40 rokov (pri oprave vážskeho mosta okolo roku 1975 bola nahradená asfaltom).

1932 - Lodné mlyny

1932 - varianta č.1
1937 - varianta č.2
Šesť lodných mlynov na brehu pri konci Novomestkej ulice v Seredi. V pozadí vidno cestný oblúkový most.

1930? - Hlavné námestie

Sereď v časoch nedávno minulých