nedeľa 9. decembra 2012

Výber článkov z dobových novín

9.12.1918 - bola československým vojskom obsadená Sereď a pripojená k Československej republike