pondelok 20. decembra 2010

1931 - Hlavná ulica

Pohľad na južnú časť Hlavnej ulice (dnes ul. M. R. Štefánika) na konci dvadsiatych rokov 20. storočia. V pozadí, tam, kde sa stráca cesta, je vidieť časť budovy Obecného domu a fary. Zo zástavby oproti nim výrazne vystupuje Hotel Lichtner ( neskôr Staré vinárske závody ). Poschodová budova vpravo od kostolnej veže je Rúžikov dom, (dnes tam stojí pobočka Slovenskej sporiteľne, a.s.), ďalej Alexander Krakaver, sklo - porcelán. Potom hostinec Ďurica, pred ním benzínová pumpa, vedľa Tejfléssy, a napokon mäsiarstvo Jána Luloviča ( Vlastná výroba mäsových konzerv ). Pretože nedláždená cesta musela byť udržiavaná, od chodníka ju oddeľovali kopy drveného kameňa pripraveného na vypĺňanie jám.

0 komentárov:

Zverejnenie komentára