pondelok 31. januára 2011

1914 - Kostolná ulica

Unikátna fotopohľadnica nám ponúka pohľad na nezastavané priestranstvo za domami na Kostolnej ulici. V pozadí na ľavej strane vytŕča budova židovskej školy, ďalej nasleduje kostol sv. Jána Krstiteľa, vedľa neho Antal vila, ktorá dostala meno podľa svojho majiteľa Antona Kratochvíla a pohľad uzatvára obytný dom a voľná plocha, na ktorej dnes stojí časť budovy seredského gymnázia. Medzi Antal vilou a obytným domom bola v sedemdesiatych? rokoch 20. storočia vytvorená nová ulica – Vinárska, ktorá prepojila Kostolnú ulicu s Cukrovarskou ulicou a tým vytvorila  priestor na ďalšiu výstavbu a rozvoj mesta. Postava na pohľadnici je pravdepodobne Anton Kratochvíla, ktorý pohľadnicu aj sám napísal a odoslal svojmu známemu – vojakovi, 3 týždne po začiatku veľkej vojny , ktorá je dnes známa ako prvá svetová vojna. Na prednú stranu pripísal text: 
„Prajem Vám, ako aj Vašim spolubojujúcim kamarátom a celej armáde čo najrýchlejšie víťazstvo a šťastný návrat“. To, že vojna bude trvať dlhé 4 roky a prinesie rozpad Rakúsko – Uhorska, v tom čase tušil málokto.

0 komentárov:

Zverejnenie komentára