pondelok 14. marca 2011

193? - Trhové námestie

Pohľad na Trhové námestie ( dnešné Námestie slobody ) v druhej polovici tridsiatych rokov 20. storočia . Na ľavej strane vidno prízemnú budovu hostinca Sonnenfeld, ktorú postavil v roku 1907 hostinský Leopold Sonnenfeld. Cez 2. svetovú vojnu to bola kaviareň Viliama Ternényho a po roku 1948 až do jej zániku na konci deväťdesiatych rokov 20. storočia známa kaviareň a reštaurácia Slovan. V pozadí vidieť domy novej uličnej zástavby, ktoré boli postavené v rokoch 1930 1937 , ked obec predala záujemcom pozemky pozdĺž zámockej záhrady. Prvý dom  tu postavil obchodník Vendelín Adamča, ktorý neskôr nadstavil aj prvé poschodie. Je to dom úplne vpravo na pohľadnici. Prevádzkoval v ňom obchod so strižným tovarom a svoju krajčírsku dielňu tu mal aj Ján Doktor. V ďalšom dome po ľavej strane mal prevádzku krajčír J. Lukáč . Zástavba je ukončená rožným domom, ktorý postavil veľkoobchodník s pivom a hostinský Štefan Režucha. V dome mal svoj obchod aj mäsiar a údenár Elemír Režucha. Stromy v pozadí patria zámockému parku a na námestí sa pod plechovou búdkou ukrýva obecná studňa.

0 komentárov:

Zverejnenie komentára