sobota 30. júla 2011

1934 - faktúra Kathreiners A.G.


Kathreiners AG s dcérskou spoločnosťou Kathreiners Malzkaffee Fabriken bola nemecká skupina firiem podnikajúca v oblasti veľkoobchodu s potravinami. Ich najvýznamnejším produktom bola výroba kávoviny ( kávovej náhradky ). Jedna z tovární patriacich pod túto skupinu sa nachádzala aj v Seredi. Sú to dodnes fungujúce Kávoviny Sereď.
 1938
 Účet z roku 1938 . Použitý papier s vodoznakom Olympia Extra Strong

0 komentárov:

Zverejnenie komentára