nedeľa 22. novembra 2015

1908 - Mydlárska ulica

výrez z pohľadnice, zdroj: fanúšik stránky

Pohľad z križovatky dnešných ulíc Pivovarská, Čepenská, Malá ulička do vtedajšej Mýdlárskej ulice. V popredí vidieť odtokový jarok, ktorým sa odvádzala prebytočná voda po daždoch až do Váhu. Ulica mala vybudované betónove chodníky po oboch stranách. Schody v ľavej časti fotografie patria železiarstvu Jozef Weisz a syn. Domy na pravej strane v popredí, v ktorých bola krčma aj obchodíky, boli zbúrané pri rozširovaní cesty a dodnes je tento priestor nezastavaný a slúži ako parkovisko. Poschodový Škapov dom a domčeky za ním stoja dodnes a tak ako v minulosti slúžia komerčným účelom.

0 komentárov:

Zverejnenie komentára